Każdy budynek mieszkalny, biurowy, magazynowy musi być wyposażony w instalację grzewczą. Ciepło produkowane jest w jednym miejscu

Urządzeniami do jego wytwarzania mogą być:

pompa ciepła sprężarkowa lub gazowa

kocioł kondensacyjny

kocioł na różne paliwa stałe

Wytworzone ciepło przesyłane jest do różnych odbiorników znajdujących się w pomieszczeniach

grzejniki

podłoga (ogrzewanie podłogowe)

ściana (ogrzewanie ścienne)

Zastosowana automatyka pozwala uzyskać w pomieszczeniach komfortowe warunki przy jednoczesnym zachowaniu korzyści ekonomicznych

KORZYSTAMY TYLKO Z PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ!